Ten westen van Beek en Donk, tussen de Goorloop en de Pater Becanusstraat, is een woningbouwplan uitgewerkt voor 65 woningen met een aanzienlijke natuurontwikkeling. De gemeente Laarbeek en de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte willen hiervoor een anterieure en planschadeovereenkomst sluiten. Onder andere de gemaakte afspraken over locatie-eisen, inzet van gemeentelijke gronden en het
kostenverhaal zijn daarin vastgelegd. Wethouder Van den Berkmortel wordt gemandateerd om namens het college van B&W van Laarbeek de overeenkomst te ondertekenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.