Het college van B&W van Laarbeek heeft de ‘subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen’ en het ‘aanwijzingsbesluit DAEB voor de uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen’ vastgesteld. Elke gemeente is verplicht een energieloket aan haar bewoners aan te bieden.
In 2021 heeft gemeente Laarbeek samen met de andere regiogemeenten het EnergieHuis Slim Wonen
opgezet. Formeel dienden de subsidieregeling en het aanwijzingsbesluit te worden vastgesteld zodat de subsidie alleen toegekend kan worden zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.