Door de invoering van de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieder) wordt een AO/IC-plan steeds belangrijker.

De Wtza kent namelijk drie onderdelen:

de meldplicht
de vergunningsplicht
de eis van een onafhankelijke intern toezichthouder.

Op deze laatste gaan we dieper in.

De eis van een onafhankelijke intern toezichthouder

Door de invoering van de Wtza dienen meer zorgaanbieders te voldoen aan de eis van een interne toezichthouder en worden er meer eisen gesteld om zo de positie van de interne toezichthouder te versterken. De interne toezichthouder kijkt vanuit organisatiebelang en maatschappelijk belang[1] naar het afwegen en beheersen van de kansen en risico’s in de zorgorganisatie en adviseert de dagelijkse leiding van de zorgorganisatie. Hiermee toont de zorgorganisatie dat zowel de kwaliteit van de bedrijfsvoering als de interne veiligheid binnen de zorgorganisatie is geborgd.

Eisen die worden geteld aan de interne toezichthouder zijn:

onafhankelijke taakvervulling
kritisch en onafhankelijk opereren, dit is van belang bij de samenstelling (minimaal 3 leden)
taken en bevoegdheden worden vastgelegd.

Om de interne toezichthouder zijn werk goed te laten doen, is het volgende nodig:

het bestuur van de zorgorganisatie verstrekt tijdig informatie aan de interne toezichthouder.
het bestuur van de zorgorganisatie verstrekt minimaal een keer per jaar schriftelijke informatie verstrekking met daarin:
hoofdlijnen van het strategisch beleid
algemene en financiële risico’s
beheers- en controlesystemen.

Iedere zorgorganisatie dient volgens Wtza transparant te zijn over de financiële bedrijfsvoering. Dit betekent onder andere dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering (waaronder de zorgopbrengsten) schriftelijk worden vastgelegd. Daarnaast zal er actief toezicht worden gehouden door de NZa, waarbij de NZa er tevens op zal letten dat de procesbeschrijving actueel is.

Mede door een goed AO/IC-plan, waarin de beheers- en controlesystemen worden uitgewerkt, kan de interne toezichthouder zijn functie goed uitvoeren.

Bij een goed werkende AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) worden de opbrengsten tijdig, volledig en juist gerealiseerd, gedeclareerd en verantwoord. Hierdoor worden menselijke fouten geminimaliseerd en fraude zoveel mogelijk voorkomen. Bij een goed werkende AO/IC kan de organisatie zelf afwijkingen en risico’s constateren, bijsturen en grip houden op de opbrengsten.

Een goed werkende AO/IC is belangrijk vanuit wet- en regelgeving, maar daarnaast ook vanuit de afgesloten contracten en het belangrijkst is dat de  financiële processen bij de zorgorganisatie goed geregeld zijn.

Voor het beheers- en controlesysteem kunnen wij uw handvaten geven tijdens de opleiding Opstellen van een AO/IC-plan. Deze opleiding is gepland op donderdag:

13 april, en
8 juni

Meer informatie en aanmelden

De opleiding Opstellen van een AO/IC-plan zal de volgende onderdelen bevatten (zie de link voor verdere informatie)                  

Waarom AO/IC?
AO/IC plan
Processen
Controleplan met risicoanalyse
Controledossiers
Controlememorandum
Hoe verbeteren

[1] Maatschappelijk belang: kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de geleverde zorg door de zorgorganisatie.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer weten? Neem contact op met mij!

Sandra Kouwenberg
business consultant
073 6409177

[email protected]
Meer artikelen van deze auteur

The post Wtza en AO/IC: Interne toezichthouder voorzien van informatie appeared first on AAG.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.